Barnmorskorna

Maria+maria

Kunskap bygger omsorg, ansvar och trygghet

Ingenting är naturligare än att bli förälder. I tusen och åter tusen år har släktled lagts till tidigare.
Men varje ny generation föräldrar ställs inför nya frågor som utgår från en ny värld, ett nytt samhälle och en ny syn på familjen.
Alla föräldrar vet, att med föräldraskapet följer några av människans största krafter. Kärlek. Omtanke. Ansvar.
Dessa är beroende av tidens kunskap.
Det uråldriga måste förenas med det moderna.
Det nedärvda bindas samman med den moderna vetenskapen.

Maria+Maria erbjuder vetenskapligt grundad kunskap i form av föredrag, kurser och konsultation.
Kring frågor om att bli och att vara spädbarnsförälder.
Vi tar vår utgångspunkt i den erfarenhet vi har som barnmorskor.

Välkommen!

Barnmorskorna Maria Wigbrant och Maria Midstam

Våra kurser

Rulla till toppen